Ważna Informacja!!!


Osoby, które rozpoczęły ligę w danej kategorii, w tej kategorii będą ją kończyć. Przykład: jeżeli ktoś był w klasie 6 i rozpoczął ligę w kat 4-6, pomimo przejścia w tym roku do gimnazjum będzie sklasyfikowany jako klasy 4-6 na koniec ligi. Przy zapisach proszę podawać kategorię w której się rozpoczynało rywalizację.


Dodaj komentarz