Jak dołączyć do klubu

Jak dołączyć do klubu?

Krok 1. Zapoznaj się ze STATUTEM STOWARZYSZENIA.

Krok 2. Skontaktuj się z Klubem Biegacza Bolesławiec

(dostarcz wypełnioną deklarację , kontakt przez e-mail: kbboleslawiec@gmail.com  lub https://www.facebook.com/kbboleslawiec )

Krok 3.  Opłacaj regularnie składkę członkowską – opłata 10 PLN /m-c

( Opłacaj składkę miesięcznie lub kwartalnie )

Konto: Bank Gospodarki Żywnościowej 78 2030 0045 1110 0000 0400 0630

Warunkiem przynależności do klubu jest ciągłość opłacanych składek.

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko, oraz okres za który następuje wpłata.