II Bieg Strażaka

Wyniki II międzynarodowego Biegu Strażaka


Zdjęcia  z biegu dostępne na profilu Facebook – https://www.facebook.com/kbboleslawiec/


(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)

IMG_7885  IMG_7886 plakatv8


II Międzynarodowy Bieg Strażaka


 


 

BIEGI:
OPEN – ok 10 km,
STRAŻAK – ok 5km + (10 najlepszych – tor przeszkód),
DZIECI klas 1-3 – ok. 200 m,
DZIECI klas 4-6 – ok. 400 m.

TERMIN I MIEJSCE:
Start biegów:
DZIECI klas 1-3 11:30
DZIECI klas 4-6 11:40
OPEN 12:00
STRAŻAK 13:45

Bieg odbędzie się na ścieżkach leśnych w Czernej (woj. Dolnośląskie – Powiat Bolesławiecki),
Biuro zawodów – polana w lesie za autostradą A4 w Czernej,
Start i meta biegu – polana w lesie za autostradą A4 w Czernej.

TRASA, DYSTANS:
Trasa ma charakter przełajowy i prowadzona jest leśnymi ścieżkami w Czernej,
Trasa biegu zostanie przedstawiona na 2 tygodnie przed startem biegu,
Obowiązuje limit czasowy, który wynosi:
w kat. OPEN – 90 min,
w kat. STRAŻAK – 45 min.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Bieg jest otwarty dla wszystkich miłośników biegania,
Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu biegu oraz własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora,
Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia,
W biegu w kategorii STRAŻAK mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie strażacy oraz osoby pełniące funkcje w OSP lub PSP.

ZGŁOSZENIA:
W wszystkich kategoriach łącznie obowiązuje limit startujących, który ustalono na 300 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń,
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy do dnia 5 maja 2016 roku oraz osobiście w dniu zawodów (07.05.2016r.) w godzinach 10:00 – 11:15,
Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania,
Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 7 maja 2016 roku w godzinach:
– dla kategorii DZIECI klas 1-3, klas 4-6 od godz. 10:00 – 11:15,
– dla kategorii OPEN od godz. 10:00 – 11:45,
– dla kategorii STRAŻAK od godz. 10:00 – 13:15,
Udział w biegu jest bezpłatny.

KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn,
Klasyfikacja generalna OPEN kobiet,
Klasyfikacja generalna OPEN strażaków.

REGULAMIN -> http://kb.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2016/04/Regulamin-SP.pdf

ZAPISY -> http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2306

 plakatv7_stopa

 

mapka dojazd
(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)
mapa z profilem 10km
(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)
mapa z profilem 5km
(kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć)