III Międzynarodowy Bieg Strażaka 2017

III Międzynarodowy Bieg Strażaka – 6 maja 2017 roku – Czerna

Regulamin: -> https://drive.google.com/open?id=0B8KcQm4AtOgaek9KLWsxWHJZVTA

Zapisy: -> http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2981

BIEGI:

– OPEN – ok 10 km,
– STRAŻAK – ok 5km,
– DZIECI klas 1-3 – ok. 300 m,
– DZIECI klas 4-6 – ok. 600 m.

TERMIN I MIEJSCE:

Start biegów:
– DZIECI klas 1-3 09:30
– DZIECI klas 4-6 09:40
– STRAŻAK 10:15
– OPEN 11:00

Bieg odbędzie się na ścieżkach leśnych w Czernej (woj. Dolnośląskie – Powiat Bolesławiecki),
Biuro zawodów – polana w lesie za autostradą A4 w Czernej,
Start i meta biegu – polana w lesie za autostradą A4 w Czernej.

TRASA, DYSTANS:

– Trasa ma charakter przełajowy i prowadzona jest leśnymi ścieżkami w Czernej,
– Trasa biegu zostanie przedstawiona na 2 tygodnie przed startem biegu,
– Obowiązuje limit czasowy, który wynosi:
w kat. OPEN – 90 min,
w kat. STRAŻAK – 45 min.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Bieg jest otwarty dla wszystkich miłośników biegania,
– Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu biegu oraz własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
– Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora,
– Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia,
– W biegu w kategorii STRAŻAK mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie strażacy oraz osoby pełniące funkcje w OSP lub PSP.

ZGŁOSZENIA:

– W wszystkich kategoriach łącznie obowiązuje limit startujących, który ustalono na 300 osób.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów,
– Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2981 do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 12:00,
– Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania,

– Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu 6 maja 2017 roku w godzinach:
– dla kategorii DZIECI klas 1-3, klas 4-6 od godz. 8:00 – 9:15,
– dla kategorii STRAŻAK od godz. 8:00 – 10:00,
– dla kategorii OPEN od godz. 8:00 – 10:30,

– Udział w biegu jest bezpłatny.

KLASYFIKACJE:

– Klasyfikacja generalna OPEN mężczyzn,
– Klasyfikacja generalna OPEN kobiet,
– Klasyfikacja generalna OPEN strażaków.

NAGRODY:

– Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,
– Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji wręczone zostaną statuetki.

Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), napoje chłodzące oraz pyszną grochówkę po ukończeniu biegu!